Wybór oferenta – świadczenie usług geodezyjno-kartograficznych

W nawianiu do przeprowadzonego postępowania dotyczącego świadczenia usług geodezyjno-kartograficznych na okres 12 miesięcy, Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o.o. informuje, iż najbardziej korzystną ofertę złożył:

Pan Maciej Mikołajczak prowadzący przedsiębiorstwo „Geodezja Maciej Mikołajczak” z siedzibą w Wałbrzychu.

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczącego przedmiotowego zapytania ofertowego będą udzielane indywidualnie pod numerem telefonu: +48 74 664 91 66.

Przedmiotowa lista wraz z uzyskaną punktacją na podstawie zaoferowanych kwot znajduje się w załączniku poniżej:

Punktacja

 

Partnerzy