Rostrzygnięcie rokowań wyznaczonych na dzień 14.06.2017 r. (podstrefa Jelcz-Laskowice)

Zgodnie z wymaganiami § 8 punkt 1) Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” (Dz. U. z 2015 r. poz. 2081), Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST – PARK” informuje, że w dniu 14 czerwca 2017 r. zakończyła prace komisja do spraw rokowań, wyznaczonych na dzień 14 czerwca 2017 r., mających na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie WSSE „INVEST – PARK” w Podstrefie Jelcz-Laskowice uprawniające do korzystania z pomocy publicznej.

Na rokowania została złożona jedna oferta przez firmę:

„ITALMETAL” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Europejska 2 Łęg, 55-220 Jelcz-Laskowice

Uchwałą nr 1522/VIII/17 z dnia 3 lipca 2017 r. Rada Nadzorcza WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. w sprawie akceptacji wyniku rokowań, wyraziła zgodę na wybór firmy „ITALMETAL” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Europejska 2 Łęg, 55-220 Jelcz-Laskowice, jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” w Podstrefie Jelcz-Laskowice.

Partnerzy