Roztrzygniecie przetargu łącznego wyznaczonego na 20.06.2017 r. (Podstrefa Bolesławiec)

Zgodnie z wymaganiami § 8 punkt 1) Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” (Dz. U. z 2015 r., poz. 2081), Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST – PARK” informuje, że w dniu 20.06.2017 r. zakończyła prace komisja do spraw przetargu łącznego, wyznaczonego na dzień 20.06.2017 r. mającego na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie WSSE „INVEST – PARK” uprawniające do korzystania z pomocy publicznej oraz nabędzie nieruchomość (niezabudowaną) o łącznej powierzchni 2,6269 ha, położoną w województwie dolnośląskim, powiecie bolesławieckim, gminie Bolesławiec, miejscowości Bolesławiec, obręb nr 0004 Bolesławiec-4, na terenie WSSE „INVEST-PARK” w Podstrefie Bolesławiec, będącą własnością WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o., składającej się z działek gruntu nr 67/20 o pow. 0,0325 ha (grunty orne RIVa), nr 67/22 o pow. 0,0625 ha (grunty orne RIVa), nr 67/45 o pow. 1,1570 ha (grunty orne RIIIb – 0,4178 ha, RIVa – 0,7392 ha), nr 67/47 o pow. 0,5499 ha (grunty orne RIIIb – 0,2228 ha, RIVa – 0,3271 ha) oraz nr 67/49 o pow. 0,8250 ha (grunty orne RIIIb – 0,4526 ha, RIVa – 0,3724 ha), dla której Sąd Rejonowy w Bolesławcu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer JG1B/00041703/7 („Nieruchomość”), na której będzie prowadzona działalność gospodarcza.

Na przetarg została złożona jedna oferta przez:

H4 GROUP Hawryluk sp. k.
ul. Zachodnia 32, lok. 5
63-100 Śrem

W dniu 04.07.2017 r. Rada Nadzorcza WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. w sprawie akceptacji wyniku przetargu łącznego, Uchwałą nr 1529/VIII/17 wyraziła zgodę na wybór spółki H4 GROUP Hawryluk spółka komandytowa nabywcy przedmiotowej Nieruchomości oraz jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” w Podstrefie Bolesławiec.

Partnerzy