Unieważnienie zaproszenia do składania ofert dotyczących wykonania audytu podatkowego z dnia 01.08.2017 roku (z uwzględnieniem korekty z dnia 07.08.2017 roku)

Zarząd WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu informuje o unieważnieniu postępowania do składania ofert na wyłonienie wykonawcy audytu podatkowego w WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. obejmującego zbadanie prawidłowości naliczenia oraz rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) za lata 2014-2016 oraz zbadanie prawidłowości naliczenia oraz rozliczenia podatku od towarów i usług (VAT) za lata 2014-2016 z uwagi na wadliwe określenie przedmiotu zamówienia w zaproszeniu do składania ofert.

Partnerzy