Rozstrzygnięcie rokowań wyznaczonych na dzień 17.08.2017 r. (Podstrefa Śrem)

Zgodnie z wymaganiami § 8 punkt 1) Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” (Dz. U. z 2015 r. poz. 2081), Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST – PARK” informuje, że w dniu 18 sierpnia 2017 r. zakończyła prace komisja do spraw rokowań, wyznaczonych na dzień 17 sierpnia 2017 r., mających na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie WSSE „INVEST – PARK” w Podstrefie Śrem uprawniające do korzystania z pomocy publicznej.

Na rokowania została złożona jedna oferta przez firmę:

REHAU sp. z o.o.
ul. Poznańska 1A, Baranowo
62-081 Przeźmierowo k/Poznania

Uchwałą nr 1547/VIII/17 z dnia 24 sierpnia 2017 r. Rada Nadzorcza WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. w sprawie akceptacji wyniku rokowań, wyraziła zgodę na wybór firmy REHAU sp. z o.o., ul. Poznańska 1A, Baranowo, 62-081 Przeźmierowo k/Poznania, jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” w Podstrefie Śrem.

Partnerzy