Rozstrzygnięcie rokowań wyznaczonych na dzień 22.08.2017 r. (Podstrefa Dzierżoniów)

Zgodnie z wymaganiami § 8 punkt 1) Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” (Dz. U. z 2015 r. poz. 2081), Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST – PARK” informuje, że w dniu 22 sierpnia 2017 r. zakończyła prace komisja do spraw rokowań, wyznaczonych na dzień 22 sierpnia 2017 r., mających na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie WSSE „INVEST – PARK” w Podstrefie Dzierżoniów uprawniające do korzystania z pomocy publicznej.

Na rokowania została złożona jedna oferta przez firmę:

Mecamen Polska Sp. z o.o.
ul. Pieszycka 8
58-200 Dzierżoniów

Uchwałą nr 1549/VIII/17 z dnia 24 sierpnia 2017 r. Rada Nadzorcza WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. w sprawie akceptacji wyniku rokowań, wyraziła zgodę na wybór firmy Mecamen Polska Sp. z o.o., ul. Pieszycka 8, 58-200 Dzierżoniów, jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” w Podstrefie Dzierżoniów.

Partnerzy