Zaproszenie do składania ofert dotyczących wykonania audytu podatkowego

WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA „INVEST – PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu, 58 – 306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16, tel.: (+48 74) 664-91-64, fax.: (+48 74) 664-91-62, zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na wykonanie audytu podatkowego.

Opis przedmiotu zamówienia oraz informacje dotyczące zasad postępowania znajdują się w załączniku poniżej.

Załącznik:

Zaproszenie do składania ofert audyt podatkowy

 

 

Partnerzy