Rozstrzygnięcie przetargu na modernizację istniejącej infrastruktury serwerowej

Zgodnie z Uchwałą nr 5253/17 Zarządu WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. z dnia 1.09.2017 r. rozstrzygnięto przetarg na wybór wykonawcy modernizacji istniejącej infrastruktury serwerowej poprzez dostarczenie, instalację oraz konfigurację i uruchomienie sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i dokonano wyboru firmy:

TRECOM Wrocław sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Partnerzy