Wybór oferenta – audyt podatkowy w zakresie podatku CIT i VAT w WSSE „INVEST-PARK” sp. z o. o. za lata 2014-2016

Komisja powołana w celu wyboru podmiotu, który przeprowadzi audyt podatkowy w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od towarów i usług w WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. za lata 2014-2016, na podstawie kryteriów ustalonych w zaproszeniu do składnia ofert, za najkorzystniejszą uznała Ofertę złożoną przez:

Cabaj Kotala Doradztwo Podatkowe sp. z o. o.

adres: ul. Emilii Plater 28, 00-688 Warszawa

Partnerzy