Wybór oferenta na wykonanie operatów szacunkowych

W nawianiu do przeprowadzonego postępowania na świadczenie usług dotyczących wykonywania operatów szacunkowych nieruchomości na okres 12 miesięcy, Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna  „INVEST-PARK” sp. z o.o.  informuje, iż najbardziej korzystną ofertę złożyło:

Biuro Planowania Przestrzennego Jerzy Jakimiec

Przedmiotowa lista wraz z uzyskaną punktacją na podstawie zaoferowanych kwot znajduje się
w załączniku poniżej:

  1. Skonsolidowane zestawienie przyznanej punktacji (PDF)
  2. Skonsolidowane zestawienie przyznanej punktacji (JPEG)

 

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczącego przedmiotowego zapytania ofertowego będą udzielane indywidualnie pod numerem telefonu: +48  74  664  91 66.

Partnerzy