Wybór oferenta – wykonanie GIGAPANORAM 3D

W nawiązaniu do przeprowadzonego postępowania dotyczącego składania ofert na wykonanie GIGAPANORAM 3D dla terenów inwestycyjnych, WSSE „Invest-Park” sp. z o.o. informuje, że wybrano ofertę przesłaną przez:

Krzysztof Stańczak – Kierowanie Projektami
ul. Floriańska 6/21a
03-707 Warszawa

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczącego przedmiotowego zapytania ofertowego będą udzielane indywidualnie pod numerem telefonu: +48 74 664 91 66.

Partnerzy

Skontaktuj się z nami
w sprawie oferty
Ikona koperty