Zaproszenie do składania ofert – badanie sprawozdan finansowych spółki za rok obrotowy 2017 i 2018

Rada Nadzorcza spółki Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. 58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16 zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdań finansowych spółki za rok obrotowy 2017 i rok obrotowy 2018

Szczegóły zaproszenia znajdują się w załączniku poniżej:

Zaproszenie do składania ofert

Pisemne oferty w zapieczętowanej kopercie z napisem „Oferta na badanie sprawozdań finansowych Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST–PARK” sp. z o.o. za rok obrotowy 2017 i rok obrotowy 2018” należy składać pod adresem: Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST–PARK” sp. z o.o., 58–306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16, w terminie do dnia 16 października 2017 roku.

Szczegółowe informacje:

e-mail: invest@invest-park.com.pl

Partnerzy