Wybór oferenta – dzierżawa gruntów w Podstrefie Żarów

W nawiązaniu do przeprowadzonego postępowania dotyczącego wyłonienia dzierżawcy na teren w Podstrefie Żarów (Podstrefa Żarów), WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. informuje, że wybrano ofertę:

Pana Dawida Pietraszek prowadzącego Gospodarstwo Rolne Dawid Pietraszek

Załączniki:

  1. Informacja
  2. Zestawienie Ofert – Punktacja

 

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczącego przedmiotowego zapytania ofertowego będą udzielane indywidualnie pod numerem telefonu: +48 74 664 91 66

Partnerzy