Rozstrzygnięcie rokowań wyznaczonych na dzień 4.10.2017 r. (Podstrefa Brzeg Dolny)

Zgodnie z wymaganiami § 8 punkt 1) Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” (Dz. U. z 2015 r. poz. 2081), Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST – PARK” informuje, że w dniu 10 października 2017 r. zakończyła prace komisja do spraw rokowań, wyznaczonych na dzień 4 października 2017 r., mających na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie WSSE „INVEST – PARK” w Podstrefie Brzeg Dolny uprawniające do korzystania z pomocy publicznej.

Na rokowania została złożona jedna oferta przez firmę:

PCC Rokita Spółka Akcyjna
ul. Henryka Sienkiewicza 4
56-120 Brzeg Dolny

Uchwałą nr 1562/VIII/17 z dnia 20 października 2017 r. Rada Nadzorcza WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. w sprawie akceptacji wyniku rokowań, wyraziła zgodę na wybór firmy PCC Rokita Spółka Akcyjna, ul. Henryka Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny, jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” w Podstrefie Brzeg Dolny.

Partnerzy