Wybór oferenta – wykonanie instalacji elektrycznej, instalacji wentylacyjnej oraz montaż oświetlenia w pomieszczeniu magazynowym

W nawiązaniu do przeprowadzonego postępowania dotyczącego składania ofert na wykonanie instalacji elektrycznej, wentylacyjnej oraz montażu oświetlenia w pomieszczeniu magazynowym WSSE „INVEST-PARK”, informujemy, iż dokonano wyboru firmy:

PPHU „AMAPI” PAULINA CYBUCH
ul. Józefa Poniatowskiego 24,
58-370 Boguszów-Gorce

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczącego przedmiotowego zapytania ofertowego będą udzielane indywidualnie pod numerem telefonu: +48 74 664 91 66.

 

Partnerzy