Wybór oferenta – zakup regałów archiwalnych

W nawiązaniu do przeprowadzonego postępowania dotyczącego składania ofert na zakup wraz
z montażem regałów archiwalnych dla pomieszczenia archiwizacyjnego znajdującego się
w biurowcu Spółki, WSSE „INVEST-PARK” informuję, iż została wybrana oferta firmy:

BARMEB Anna Tajer z siedzibą w Wyrach
ul. Tysiąclecia 15
43-175 Wyry

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczącego przedmiotowego zapytania ofertowego będą udzielane indywidualnie pod numerem telefonu: +48 74 664 91 66.

*W związku, iż nie doszło do zawarcia umowy z firmą BARMEB Anna Tajer z siedzibą w Wyrach, do wykonania zlecenia została wybrana firma następna w kolejności, która zajęła drugie miejsce pod względem otrzymanej punktacji w trybie „zaproszenia do składania ofert”. Instalację oraz montaż regałów archiwalnych wykonała firma:
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe FAMAR SYSTEM sp. z o.o.
ul. Jagiellońska 70
25-734 Kielce

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczącego przedmiotowego zapytania ofertowego będą udzielane indywidualnie pod numerem telefonu: +48 74 664 91 66.

 

Partnerzy