Zamiejscowe biuro w Opolu uruchomione

W Opolu uruchomione zostało zamiejscowe biuro Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”, które zajmie się obsługą przedsiębiorców działających na terenach strefy oraz pozyskiwaniem nowych inwestycji w województwie opolskim. Zamiejscowa jednostka strefy znajduje się w biurowcu przy ulicy Spychalskiego 1a, w odległości około 4 km od terenów inwestycyjnych WSSE.

Opolskie biuro zajmie się kompleksową obsługą przedsiębiorców, oferując pomoc w kontakcie z administracją i gestorami mediów, uzyskaniu niezbędnych zezwoleń, poszukiwaniu kooperantów i poddostawców dla firm strefowych oraz budowaniu relacji ze szkołami i uczelniami wyższymi. Zamiejscowe biuro wpłynąć ma również na bardziej zrównoważony rozwój całego regionu.

– WSSE jest w czołówce najprężniej rozwijających się stref w Polsce. Ta dynamika miała wpływ na decyzję o ponownym uruchomieniu zamiejscowego biura – podkreślała podczas otwarcia Jadwiga Emilewicz, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju. – Strefa na Opolszczyźnie służyć ma zrównoważonemu rozwojowi całego regionu. To cel, który postawiliśmy sobie w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Oddziaływanie strefy wykraczać będzie także poza duże ośrodki miejskie, również tam, gdzie fundusze europejskie nie trafiały szerokim strumieniem w ostatniej perspektywie finansowej – tłumaczyła wiceminister.

– Chcemy, aby zamiejscowe biuro stało się miejscem, które realnie oddziałuje na opolską gospodarkę, nie tylko poprzez pomoc w lokowaniu dużych inwestycji w regionie, ale także oferując wsparcie małym i średnim, lokalnym przedsiębiorcom. Nasza uwaga będzie skupiona również na obszarach, które nie cieszą się tak dużym zainteresowaniem inwestycyjnym – dodaje Krzysztof Drynda, wiceprezes WSSE.

Obecnie w województwie opolskim statusem wałbrzyskiej strefy objętych jest ponad 800 ha terenu, z czego blisko 300 zostało już zagospodarowanych. Prowadzi na nich działalność 34 przedsiębiorców, którzy zainwestowali 3 mld złotych i zatrudniają ponad 4700 osób. Wśród nich znalazły się m.in.: Mondelez, ifm ecolink, Pasta Food Company, Polaris, Global Steering Systems, Henniges Automotive, Skamol czy Hongbo Clean Energy. Tylko w podstrefie Opole powstaje obecnie 6 kolejnych inwestycji.

– Rząd przykłada duża wagę do rozwoju Opolszczyzny, czego dowodem jest między innymi powiększenie terenu działalności strefy w tym województwie. Są jednak obszary, które nadal wymagają szczególnej pracy, takiej jak wzmacnianie impulsów wpływających na wzrost inwestycji. To podstawowe przyczyny, dla których zdecydowaliśmy się na ponowne uruchomienie biura. – tłumaczył Maciej Badora, prezes strefy.

Od lipca 2016 roku w granice wałbrzyskiej strefy zostało włączonych 7 nowych podstref w trzech województwach. Tylko na Opolszczyźnie teren objęty statusem strefy zwiększył się o ponad 20%. (ok. 150 ha gruntów). Poszerzono podstrefy w Opolu, Prudniku, Otmuchowie, Skarbimierzu i Kluczborku oraz utworzono nową podstrefę w Brzegu. Uruchomienie zamiejscowego biura sprzyja zachowaniu przyjętych przez spółkę standardów obsługi inwestora.

 

 

Partnerzy