Roztrzygnięcie rokowań wyznaczonych na dzień 14.11.2017 (Podstrefa Nysa)

Zgodnie z wymaganiami § 8 punkt 1) Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” (Dz. U. z 2015 r. poz. 2081), Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST – PARK” informuje, że w dniu 14 listopada 2017 r. zakończyła prace komisja do spraw rokowań, wyznaczonych na dzień 14 listopada 2017 r., mających na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie WSSE „INVEST – PARK” w Podstrefie Nysa uprawniające do korzystania z pomocy publicznej.

Na rokowania została złożona jedna oferta przez firmę:

ALSECCO INVEST sp. z o.o.
ul. Karpacka 6
48-303 Nysa

Uchwałą nr 1575/VIII/17 z dnia 21 listopada 2017 r. Rada Nadzorcza WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. w sprawie akceptacji wyniku rokowań, wyraziła zgodę na wybór firmy ALSECCO INVEST spółka z o.o., ul. Karpacka 6, 48-303 Nysa, jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” w Podstrefie Nysa.

Partnerzy