Rozstrzygnięcie rokowań wyznaczonych na dzień 21.12.2017 roku (Podstrefa Skarbimierz)

Zgodnie z wymaganiami § 8 punkt 1) Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” (Dz. U. z 2015 r. poz. 2081), Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST – PARK” informuje, że w dniu 21 grudnia 2017 r. zakończyła prace komisja do spraw rokowań wyznaczonych na dzień 21 grudnia 2017 r., mających na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie WSSE „INVEST– PARK” w Podstrefie Skarbimierz uprawniające do korzystania z pomocy publicznej.

Na rokowania została złożona jedna oferta przez:

Adient Poland sp. z o.o. z/s w Świebodzinie
adres: ul. Zachodnia 78, 66-200 Świebodzin, 

 

Uchwałą Nr 1604/VIII/17 z dnia 22.12.2017 r. Rada Nadzorcza WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. w sprawie akceptacji wyniku rokowań, wyraziła zgodę na wybór firmy Adient Poland sp. z o.o. ul. Zachodnia 78, 66-200 Świebodzin, jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” w Podstrefie Skarbimierz.

Partnerzy

Skontaktuj się z nami
w sprawie oferty
Ikona koperty