Rozstrzygnięcie rokowań wyznaczonych na dzień 20.12.2017 roku (Podstrefa Oława)

Zgodnie z wymaganiami § 8 punkt 1) Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” (Dz. U. z 2015 r. poz. 2081), Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST – PARK” informuje, że w dniu 20 grudnia 2017 r. zakończyła prace komisja do spraw rokowań, wyznaczonych na dzień 20 grudnia 2017 r., mających na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie WSSE „INVEST – PARK” w Podstrefie Oława uprawniające do korzystania z pomocy publicznej.

 

Na rokowania została złożona jedna oferta przez przedsiębiorcę:

Michała Kozłowskiego prowadzącego działalność gospodarcza pod firmą

Michał Kozłowski Zakład Produkcyjno-Remontowy Energetyki

Nefrytowa 55/57 52-215 Wrocław


Uchwałą nr 1603/VIII/17 z dnia 22 grudnia 2017 r. Rada Nadzorcza WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. w sprawie akceptacji wyniku rokowań, wyraziła zgodę na wybór przedsiębiorcy Michała Kozłowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Michał Kozłowski Zakład Produkcyjno-Remontowy Energetyki ul. Nefrytowa 55/57, 52-215 Wrocław, jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” w Podstrefie Oława.

Partnerzy

Skontaktuj się z nami
w sprawie oferty
Ikona koperty