Rozstrzygnięcie rokowań wyznaczonych na dzień 21.12.2017 r. (Podstrefa Kłodzko).

Zgodnie z wymaganiami § 8 punkt 1) Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” (Dz. U. z 2015 r. poz. 2081), Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST – PARK” informuje, że w dniu 22 grudnia 2017 r. zakończyła prace komisja do spraw rokowań, wyznaczonych na dzień 21 grudnia 2017 r., mających na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie WSSE „INVEST– PARK” w Podstrefie Kłodzko uprawniające do korzystania z pomocy publicznej.

 

Na rokowania została złożona jedna oferta przez firmę:

 Kayser Automotive Systems Kłodzko sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 3, 57-312 Jaszkowa Dolna

 

Uchwałą Nr 1607/VIII/17 z dnia 29.12.2017 r. Rada Nadzorcza WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. w sprawie akceptacji wyniku rokowań, wyraziła zgodę na wybór firmy Kayser Automotive Systems Kłodzko sp. z o.o., ul. Przemysłowa 3, 57-312 Jaszkowa Dolna, jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” w Podstrefie Kłodzko.

 

Partnerzy

Skontaktuj się z nami
w sprawie oferty
Ikona koperty