Rozstrzygnięcie rokowań wyznaczonych na dzień 28.12.2017 r. (Podstrefa Syców)

Zgodnie z wymaganiami § 8 punkt 1) Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” (Dz. U. z 2015 r. poz. 2081), Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST – PARK” informuje, że w dniu 28 grudnia 2017 r. zakończyła prace komisja do spraw rokowań, wyznaczonych na dzień 28 grudnia 2017 r., mających na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie WSSE „INVEST– PARK” w Podstrefie Kłodzko uprawniające do korzystania z pomocy publicznej.

 Na rokowania została złożona jedna oferta przez firmę:

 LOG-TECH Konstrukcje sp. z o.o. spółka komandytowa,

ul. I. Daszyńskiego 25, 56 – 500 Syców

 Uchwałą Nr 1609/VIII/17 z dnia 29.12.2017 r. Rada Nadzorcza WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. w sprawie akceptacji wyniku rokowań, wyraziła zgodę na wybór firmy LOG-TECH Konstrukcje sp. z o.o. spółka komandytowa, ul. I. Daszyńskiego 25, 56 – 500 Syców, jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” w Podstrefie Syców.

Partnerzy