Rozstrzygnięcie rokowań wyznaczonych na dzień 21.12.2017 r. (Podstrefa Wrocław)

Zgodnie z wymaganiami § 8 punkt 1) Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” (Dz. U. z 2015 r. poz. 2081), Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST – PARK” informuje, że w dniu 21 grudnia 2017 r. zakończyła prace komisja do spraw rokowań, wyznaczonych na dzień 21 grudnia 2017 r., mających na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie WSSE „INVEST– PARK” w Podstrefie Wrocław uprawniające do korzystania z pomocy publicznej.

Z uwagi na fakt, iż Komisja stwierdziła brak ofert na rokowania, część niejawna rokowań nie odbyła się.

Uchwałą nr 1606/VII/17 z dnia 29.12.2017 r. Rada Nadzorcza Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST–PARK” sp. z o.o. zatwierdziła negatywny wynik przetargu.

 

Partnerzy