„Szkoła branżowa – przyszłość nowoczesnego biznesu” – zaproszenie do udziału w konferencji

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska zaprasza do udziału w konferencji pn. „Szkoła branżowa – przyszłość nowoczesnego biznesu”, która odbędzie się 22 stycznia 2018 r. o godz. 11.30 w siedzibie Ministerstwa Rozwoju w Warszawie (pl. Trzech Krzyży 3/5).

Wydarzenie jest kontynuacją wspólnej inicjatywy Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego i Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej na rzecz kształcenia zawodowego.
Premier RP oraz Minister Edukacji we wspólnym liście zaprosili pracodawców do bliższej współpracy przy planowaniu i realizowaniu kampanii promocyjnych adresowanych do młodych ludzi podejmujących decyzję o wyborze swojej przyszłej ścieżki zawodowej.

Podczas konferencji zostaną omówione następujące tematy:

  • Pracodawca w kształceniu zawodowym – możliwości i perspektywy;
  • Program wspierania kształcenia zawodowego dla branży energetycznej;
  • Energia młodych – rozwijanie zainteresowań badawczych młodzieży oraz stwarzanie szansy na zatrudnienie w ramach programów edukacyjnych realizowanych przez Grupę ENERGA;
  • Innowacyjne metody łączenia edukacji z biznesem na przykładzie inicjatyw Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej;
  • Szanse i możliwości współpracy spółek skarbu państwa na rzecz kształcenia i szkolenia zawodowego w ramach programów Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

 

Konferencja skierowana jest w szczególności do przedstawicieli departamentów odpowiedzialnych za promocję, komunikację oraz działania marketingowe w firmach, a także osób zajmujących się zatrudnianiem nowych pracowników oraz polityką kadrową firmy.

Potwierdzenie uczestnictwa przedstawiciela firmy, prosimy przesyłać na adres e-mail: sekretariat.DIP@men.gov.pl lub tel. 22 34 74 457, do 18 stycznia (czwartek) do godz. 14.00.

W załączeniu:
wspólny list Premiera RP i Ministra Edukacji Narodowej,
zaproszenie od minister Anny Zalewskiej,
agenda spotkania.

 

Partnerzy