Rozstrzygnięcie rokowań wyznaczonych na dzień 12.01.2018 r. (Podstrefa Skarbimierz)

Zgodnie z wymaganiami § 8 punkt 1) Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” (Dz. U. z 2015 r. poz. 2081), Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST – PARK” informuje, że w dniu 12 stycznia 2018 r. zakończyła prace komisja do spraw rokowań, wyznaczonych na dzień 12 stycznia 2018 r. mających na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie WSSE „INVEST– PARK” w Podstrefie Skarbimierz uprawniające do korzystania z pomocy publicznej.

Na rokowania została złożona jedna oferta przez firmę:
GPI Poland sp. z o.o.
ul. Cegielniana 9
49-306 Brzeg

Uchwałą Nr 1614/VIII/18 z dnia 17.01.2018 r. Rada Nadzorcza WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. w sprawie akceptacji wyniku rokowań, wyraziła zgodę na wybór firmy GPI Poland sp. z o.o., ul. Cegielniana 9, 49-306 Brzeg, jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” w Podstrefie Skarbimierz.

Partnerzy