NSK Steering Systems i PWSZ w Wałbrzychu uruchamiają studia dualne

W dniu 18.01.2018 r., w Sali Senatu odbyło się spotkanie z przedstawicielami NSK Steering Systems Europe (Polska) Sp. z o.o. w sprawie podpisania umowy dotyczącej uruchomienia studiów dualnych na kierunku logistyka. Przedsiębiorstwo NSK reprezentowali:

Andrzej Gajdziński, dyrektor Zakładu,
Hiroki Nukui, menedżer Działu Administracji,
Piotr Sylwestrzak, lider ds. planowania i logistyki/koordynator ds. celnych,
Miłosz Cader, specjalista HR.

Ze strony naszej Uczelni, w spotkaniu uczestniczyły dr Małgorzata Babińska, Prorektor ds. dydaktycznych i studenckich oraz dr Beata Detyna, pełnomocnik Rektora ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, dyrektor Instytutu Przyrodniczo-Technicznego. Umowę w imieniu dr hab. Piotra Jurka, Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa podpisała dr Małgorzata Babińska, Prorektor ds. dydaktycznych i studenckich, a ze strony NSK – Pan Andrzej Gajdziński, dyrektor Zakładu.

Po uroczystym podpisaniu umowy odbyło się spotkanie informacyjne ze studentami II roku logistyki. Podczas spotkania Pan Hiroki Nukui zapoznał wszystkich obecnych z działalnością NSK Steering Systems Europe (Polska) Sp. z o.o. – przedstawiając jej globalny i lokalny wymiar. Pan Piotr Sylwestrzak przedstawił studentom ofertę studiów prowadzonych wspólnie z NSK – ich cel oraz sposób organizacji. Bardzo istotne dla zainteresowanych osób były także informacje dotyczące zasad rekrutacji na studia, które przekazał Pan Miłosz Cader. Jako specjalista ds. HR podkreślił, że w procesie rekrutacyjnym szczególna uwaga zostanie położona na stopień zmotywowania studenta do samorozwoju. Na wiele szczegółowych pytań odpowiadali zarówno przedstawiciele przedsiębiorstwa, jak i dr Beata Detyna, która w Instytucie Przyrodniczo-Technicznym koordynuje działania w ramach rozpoczynających się w PWSZ AS studiów dualnych.

IMG_6314

Oferta studiów dualnych w roku akademickim 2017/2018 dotyczy studentów II roku logistyki (stacjonarnych) – aktualnie kończących 3 semestr. Student przyjęty na tę formę studiów będzie równolegle uczestniczył w zajęciach w przedsiębiorstwie i w Uczelni, przy czym przyjęto następujący system:

w semestrze 4 – 1 dzień w przedsiębiorstwie, 4 dni w Uczelni,
w semestrach 5 i 6 – 2 dni w przedsiębiorstwie, 3 dni w Uczelni,
w semestrze 7 – 3 dni w przedsiębiorstwie, 2 dni w Uczelni.

Podstawową wartością dodaną studiów dualnych jest możliwość zdobycia podczas 3,5 rocznego toku studiów na kierunku logistyka, 2 letniego doświadczenia zawodowego – zdobytego w środowisku globalnego przedsiębiorstwa produkcyjnego.

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCESU REKRUTACYJNEGO:

Zainteresowani studenci proszeni są o składanie CV oraz listów motywacyjnych w sekretariacie Instytutu Przyrodniczo-Technicznego, a także przesyłanie tych dokumentów w wersji elektronicznej do dnia 01.02. 2018 r. – na adres: ipt@pwsz.com.pl

Rozmowy z kandydatami zaplanowane są na 05-09.02.2018 r. – w siedzibie NSK Steering Systems Europe (Polska) Sp. z o.o. w Wałbrzychu.

Decyzja dotycząca wyniku rekrutacji zostanie przedstawiona 12.02.2018 r.

 

Fot. Źródło: PWSZ A.S. w Wałbrzychu (https://www.pwsz.com.pl)

 

Partnerzy