Zapytanie ofertowe – wykonanie ekspertyz technicznych

Proszę o przesłanie na adres internetowy spółki: invest@invest-park.com.pl w terminie do dnia 9 lutego 2018 r. oferty na wykonanie ekspertyz technicznych w zakresie:

  1. Pomiaru spadku podłużnego do doków przeładunkowych hal w Bolesławcu i Wałbrzychu.
  2. Oceny zgodności wykonania z dokumentacją techniczną oraz obowiązującymi przepisami w zakresie maksymalnych spadków.
  3. Analiz przyczyn uszkadzania przez skrzynie ładunkowe samochodów ciężarowego ościeży bram przy dokach.
  4. Propozycji technicznych rozwiązań mających na celu wyeliminowanie uszkodzeń ościeży bram przy dokach.

 

Oferta powinna zawierać:

  • Koszt ekspertyzy w rozbiciu na poszczególne hale.
  • Wykaz sporządzanych ekspertyz lub dokumentacji technicznej w zakresie niniejszego zapytania.
  • Informację o posiadanych uprawnieniach.

 

Załączniki:

 

Szczegóły zapytania:

Piotr Grzybowski
Departament Inwestycji
Biuro Zarządzania Mieniem
e-mail: p.grzybowski@invest-park.com.pl;
tel. 609 909 69

Partnerzy