Rozstrzygnięcie rokowań wyznaczonych na dzień 30.01.2018 r. (Podstrefa Dzierżoniów)

Zgodnie z wymaganiami § 8 punkt 1) Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” (Dz. U. z 2015 r. poz. 2081), Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST – PARK” informuje, że w dniu 30 stycznia 2018 r. zakończyła prace komisja do spraw rokowań, wyznaczonych na dzień 30 stycznia 2018 r. mających na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie WSSE „INVEST– PARK” w Podstrefie Dzierżoniów uprawniające do korzystania z pomocy publicznej.

Na rokowania została złożona jedna oferta przez firmę:
MCNS Polyurethanes Europe sp. z o.o.
ul. Strefowa 16
58-200 Dzierżoniów

Uchwałą Nr 1623/VIII/18 z dnia 02.02.2018 r. Rada Nadzorcza WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. w sprawie akceptacji wyniku rokowań, wyraziła zgodę na wybór firmy MCNS Polyurethanes Europe sp. z o.o. z siedzibą w Dzierżoniowie, ul. Strefowa 16, 58-200 Dzierżoniów, jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” w Podstrefie Dzierżoniów.

Partnerzy