Rozstrzygnięcie rokowań wyznaczonych na dzień 31.01.2018 r. (Podstrefa Oława)

Zgodnie z wymaganiami § 8 punkt 1) Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” (Dz. U. z 2015 r. poz. 2081), Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST – PARK” informuje, że w dniu 31 stycznia 2018 r. zakończyła prace komisja do spraw rokowań, wyznaczonych na dzień 31 stycznia 2018 r. mających na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie WSSE „INVEST– PARK” w Podstrefie Oława uprawniające do korzystania z pomocy publicznej.

Na rokowania została złożona jedna oferta przez firmę:
BAMA EUROPA sp. z o. o.
z siedzibą w Stanowicach
ul. Lotnicza 2
55-200 Oława

Uchwałą Nr 1624/VIII/18 z dnia 02.02.2018 r. Rada Nadzorcza WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. w sprawie akceptacji wyniku rokowań, wyraziła zgodę na wybór firmy BAMA EUROPA sp. z o. o. z siedzibą w Stanowicach, ul. Lotnicza 2, 55-200 Oława, jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” w Podstrefie Oława.

Partnerzy

Przejdź do formularza kontaktowego Ikona koperty