Seminarium dotyczące zamówień ONZ

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w jednym z najważniejszych wydarzeń w kalendarzu zamówieniowym, które odbywa się rokrocznie w Nowym Jorku, w Stanach Zjednoczonych, czyli: EU – UN Procurement Seminar. Tegoroczna, piętnasta edycja odbędzie się w dniach 9-10 kwietnia br. Rejestracja na wydarzenie trwa.

Spotkanie skierowane jest do firm, których celem jest udział w rynku zamówień systemu Organizacji Narodów Zjednoczonych w charakterze potencjalnych dostawców w ramach tzw. umów długoterminowych (ang. long-term agreements). Wartość rynku wg ostatnich danych statystycznych, to jest Annual Statistical Report 2016, wynosi 17,7 mld dolarów amerykańskich.

Szczegóły wydarzenia dostępne są na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

W ramach seminarium planuje się m.in.:

  • prezentacje instytucji zamawiających w ramach systemu ONZ, w tym profilu zamawianych dóbr i usług wraz z omówieniem procedur przetargowych i tzw. „najlepszych praktyk” w danej organizacji. W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele m.in. UN/PD, UNDP, UNICEF, UNOPS, UNGSC i grupy Banku Światowego;
  • warsztaty tematyczne i grupy dyskusyjne z pracownikami departamentów zamówień publicznych dla określonych branż, w tym: branży energetycznej, dostawy wody i urządzeń sanitarnych, branży budowlanej, transporcie i logistyce, zarządzania odpadami, zrównoważonych zamówieniach, etc.;
  • możliwość spotkań B2P (ang. business to procurers) w formie „1-on-1” (spotkania indywidualne), networking z innymi potencjalnymi dostawcami oraz pracownikami departamentów zamówień publicznych i decydentami w ONZ;
  • możliwość spotkań B2B z ponad 60 reprezentantami sektora prywatnego z całej Europy, co może mieć znaczenie przy startowaniu w przetargach w formie konsorcjum, podwykonawstwa, innych formach wspólnych.

 

Dodatkowo dla uczestników spotkania przewidziany jest dostęp do webinariów nt. m.in.:

  • IT, cyberbezpieczeństwa;
  • budownictwa i inżynierii;
  • logistyki i transportu;
  • zarządzania odpadami.

 

 

Partnerzy