Wybór oferenta – zakup samochodów osobowych

W nawiązaniu do przeprowadzonego postępowania dotyczącego przetargu na zakup samochodów osobowych, informuję, iż została wybrana oferta firmy:
INTER AUTO sp. z o.o. sp. k.
ul. Jasnogórska 62
31-358 Kraków
Wszelkie dodatkowe informacje dotyczącego przedmiotowego przetargu będą udzielane indywidualnie pod numerem telefonu: +48 74 664 91 65.

Partnerzy