Rozstrzygnięcie przetargu pisemnego nieograniczonego wyznaczonego na dzień 01.03.2018 r. (Podstrefa Świdnica)

Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST – PARK” informuje, że w dniu 1 marca 2018 r. zakończyła prace komisja do spraw przetargu pisemnego nieograniczonego wyznaczonego na dzień 1 marca 2018 r., mającego na celu wyłonienie podmiotu, który nabędzie nieruchomość gruntową (niezabudowaną) o powierzchni 5,7171 ha, położoną w województwie dolnośląskim, powiecie świdnickim, gminie M. Świdnica, miejscowości Świdnica, Obręb Nr 0001-Osiedle Młodych, arkusz mapy 4, składającą się z działek ewidencyjnych: nr 51 o powierzchni 2,6216 ha (grunty orne RIIIb, RIVa) oraz nr 1113/7 o powierzchni 2,8036 ha (grunty orne RIIIa, RIIIb), obie znajdujące się w Podstrefie Świdnica Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”, oraz nr 1113/1 o powierzchni 0,2919 ha (grunty orne RIIIa, RIIIb, RIVb), usytuowanej poza obszarem Podstrefy Świdnica Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”, spełniającej rolę pomocniczą do obszaru strefy ekonomicznej, będących własnością Gminy M. Świdnica, dla których Sąd Rejonowy w Świdnicy, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą numer SW1S/00020752/8, („Nieruchomość), pod zabudowę, jako tereny aktywizacji gospodarczej.

Na przetarg została złożona jedna oferta przez:
PDC Industrial Center 85 sp. z o.o. z/s w Warszawie.

Podpisanie protokołu ustaleń z przetargu i rozstrzygnięcie przetargu nastąpiło w dniu 1 marca 2018 r. Przetarg wygrała PDC Industrial Center 85 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Warszawie jako nabywca przedmiotowej Nieruchomości.

Partnerzy