Rozstrzygnięcie rokowań wyznaczonych na dzień 22.03.2018 r. (Podstrefa Leszno)

Zgodnie z wymaganiami § 8 punkt 1) Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” (Dz. U. z 2015 r. poz. 2081 z późn. zm.), Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST-PARK” informuje, że w dniu 22 marca 2018 r. zakończyła prace komisja do spraw rokowań, wyznaczonych na dzień 22 marca 2018 r. mających na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie WSSE „INVEST- PARK” w Podstrefie Leszno uprawniające do korzystania z pomocy publicznej.

Na rokowania została złożona jedna oferta przez firmę:
Manufaktura Drewna sp. z o .o. sp. k.
ul. Złotnicza 14
64-100 Leszno

Uchwałą Nr 1638/VIII/18 z dnia 29.03.2018 r. Rada Nadzorcza WSSE „INVEST-PARK” sp. z o. o., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu WSSE „INVEST-PARK” sp. z o. o. w sprawie akceptacji wyniku rokowań, wyraziła zgodę na wybór firmy Manufaktura Drewna sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w Lesznie, ul. Złotnicza 14, 64-100 Leszno, jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” w Podstrefie Leszno.

 

Partnerzy