Ogłoszenie wyników – dzierżawa gruntów (podstrefa Dobromierz)

W nawiązaniu do przeprowadzonego postępowania dotyczącego wyłonienia dzierżawcy na teren w Podstrefie Dobromierz, WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. informuje, iż zostały złożone trzy oferty przez:

  1. p. Monikę Figurak
  2. p. Jolantę Niziołek
  3. p. Krzysztofa Rutkowskiego

Po analizie złożonej dokumentacji, została wybrana oferta p. Moniki Figurak, która otrzymała największą liczbę punktów.

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczącego przedmiotowego zaproszenia do składania ofert będą udzielane indywidualnie pod numerem telefonu: +48 74 664 91 66.

***

Treść postępowania:

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty dotyczącej wydzierżawienia gruntów położonych w miejscowości Dobromierz (obręb 0004) na okres do 30.09.2019 roku.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAPROSZENIA ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU PONIŻEJ (pdf):

  1. Zaproszenie do składania ofert – Opis przedmiotu zaproszenia.
  2. Formularz zgłoszeniowy (pdf).
  3. Formularz zgłoszeniowy (wersja edytowalna).
  4. Wzór Umowy Dzierżawy.

 

Oferty prosimy składać w terminie do 30.03.2018 r. (do godz. 15:30) (o terminie decyduje data wpływu oferty do siedziby Spółki).

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt:
Departament Inwestycji
Patryk Muszyński
Tel.: +48 74 664 91 66
Kom.: 690-802-201

Partnerzy