AKTUALNE ZAGADNIENIA PRAWNOPODATKOWE ORAZ Z ZAKRESU PRAWA HANDLOWEGO W POLSKO-HISZPAŃSKICH RELACJACH GOSPODARCZYCH – zaproszenie

Zapraszamy na konferencję: AKTUALNE ZAGADNIENIA PRAWNOPODATKOWE ORAZ Z ZAKRESU PRAWA HANDLOWEGO W POLSKO-HISZPAŃSKICH RELACJACH GOSPODARCZYCH, która odbędzie się w dniu 17 maja 2018 r.na Uniwersytecie Warszawskim, Sala Balowa w Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich.

Uczestnictwo w Konferencji jest nieodpłatne dla: studentów, doktorantów i pracowników naukowych WPiA UW; pozostali uczestnicy powinni wnieść opłatę za udział w wysokości 150 zł + VAT w terminie 3 dni od dnia rejestracji.

Rejestracja online i szczegółowe informacje

Partnerzy