Rozstrzygnięcie przetargu pisemnego ograniczonego wyznaczonego na dzień 10.05.2018 r. (Podstrefa Oława)

Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST – PARK” informuje, że w dniu 10 maja 2018 r. zakończyła prace komisja do spraw przetargu pisemnego ograniczonego wyznaczonego na dzień 10 maja 2018 r., mającego na celu wyłonienie podmiotu, który nabędzie nieruchomość gruntową (niezabudowaną) o powierzchni 6,4276 ha, położoną w województwie dolnośląskim, powiecie oławskim, gminie Oława, miejscowości Godzikowice, obręb nr 021504_2.0007 Godzikowice, na terenie WSSE „INVEST-PARK” w Podstrefie Oława, będącą własnością Gminy Oława, składającą się z działki gruntu nr 472/53 (grunty orne RIVb, RV), dla której Sąd Rejonowy w Oławie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer WR1O/00040901/2 („Nieruchomość”). Nieruchomość powstała z podziału działki nr 472/44 zgodnie z Decyzją Wójta Gminy Oława o zatwierdzeniu podziału nieruchomości z dnia 12 grudnia 2017 r. Podział nie został jeszcze ujawniony w księdze wieczystej prowadzonej dla Nieruchomości.

Na przetarg została złożona jedna oferta przez:
GUOTAI-HUARONG (POLAND) sp. z o. o. z/s we Wrocławiu.

Podpisanie protokołu ustaleń z przetargu i rozstrzygnięcie przetargu nastąpiło w dniu 10 maja 2018 r. Przetarg wygrała GUOTAI-HUARONG (POLAND) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z/s we Wrocławiu jako nabywca przedmiotowej Nieruchomości.

 

Partnerzy