Wybór oferenta – wykonanie analizy ekonomiczno-technicznej

W nawiązaniu do przeprowadzonego postępowania dotyczącego wykonania analizy ekonomiczno-technicznej zadania pt. Przebudowa budynku biurowego WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. w Wałbrzychu przy ulicy Uczniowskiej 16, polegającej na podziale pomieszczeń przeznaczonych pod wynajem , WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. informuje, iż najkorzystniejszą ofertę złożył:

NDT TECH
Michał Szulc
ul Akacjowa 82, 59-220 Legnica

Szczegółowe informacje:
Ferdynand Ardelli
Specjalista, Departament Inwestycji
e-mail:

Partnerzy