Odstąpienie od zamówienia – opracowanie dokumentacji aplikacyjnej i pełnienie funkcji koordynatora projektu

Zarząd WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. uchwałą nr 5681/18 z dnia 25 maja 2018 r. odstąpił od zamówienia na Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej, pełnienia funkcji Koordynatora projektu w ramach działania 1.3. Rozwój przedsiębiorczości, podziałanie 1.3.B Wsparcie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców (ZIT AW).

Treść postępowania:

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na: Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej, pełnienia funkcji Koordynatora projektu w ramach działania 1.3. Rozwój przedsiębiorczości, podziałanie 1.3.B Wsparcie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców (ZIT AW).

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAPROSZENIA ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU PONIŻEJ:

 

Oferty prosimy składać w terminie do 12.04.2018 r. (do godz. 15:00) (o terminie decyduje data wpływu oferty do siedziby Spółki).

Pytania i odpowiedzi:

 

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt:

Departament Inwestycji:
Ferdynand Ardelli

Departament Finansów:
Marta Wróbel

Partnerzy