Odstąpienie od zamówienia – produkcja spotów oraz kampania w mediach społecznościowych

Zarząd WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. uchwałą nr 5707/18 z dnia 7 czerwca 2018 r. odstąpił od zamówienia na produkcję 3 spotów promujących konkretne zawody oraz kampanii w mediach społecznościowych (Instagram, Snapchat) w ramach działań Klastra Edukacyjnego „INVEST in EDU”.

Treść postępowania:

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16, zaprasza do składania ofert na realizację 3 spotów promocyjnych wybranych zawodów w ramach działalności Klastra Edukacyjnego „INVEST in EDU” oraz kampanii w mediach społecznościowych (Instagram, Snapchat) związanych z promocją filmów.

1. Formularz ofertowy

2. Zaproszenie do składania ofert

W przypadku dodatkowych zapytań prosimy o kontakt:

tel.: +48 74 664 91 64
e-mail.: m.wrobel@invest-park.com.pl

Partnerzy