Bony na innowacje – nabór wniosków

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. ogłasza II nabór wniosków o przyznanie grantu w ramach realizacji projektu współfinansowanego z EFRR pn. „Bony na innowacyjne usługi badawczo-rozwojowe dla przedsiębiorców z sektora MSP – ZIT WrOF” w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje Działanie 1.2 Innowacyjne Przedsiębiorstwa Poddziałanie 1.2.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa – ZIT WrOF Schemat 1.2.C.b Usługi dla przedsiębiorstw – „Bon na innowację”.

Nabór dotyczy przedsiębiorstw sektora MSP posiadających siedzibę na obszarze:
miasta i gminy Wrocław, Kąty Wrocławskie, Sobótka, Oleśnica, Jelcz-Laskowice, Oborniki Śląskie oraz gmin Długołęka, Czernica, Żórawina, Kobierzyce, Miękinia, Trzebnica, Wisznia Mała i Siechnice.

Składanie wniosków: od godz. 8:00 dnia 25 czerwca 2018 r. do godz. 15:00 dnia 13 lipca 2018 r.

Wrocław, al. Kasztanowa 3 a, III piętro

Partnerzy