Zaproszenie na konferencję „Automatyzacja procesów produkcyjnych – przyszłość przemysłu”

w imieniu Dolnośląskiego Klastra Motoryzacyjnego zapraszamy przedsiębiorców działających w sektorze motoryzacyjnym oraz branżach powiązanych na konferencję „Automatyzacja procesów produkcyjnych – przyszłość przemysłu”, która odbędzie się w dniu 26 czerwca 2018 roku w siedzibie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” (ul. Uczniowska 16, Wałbrzych).

Przemysł jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się gałęzi gospodarki w Polsce. Jednym z kluczowych wyznaczników innowacyjności procesu produkcyjnego jest stopień jego automatyzacji i robotyzacji. Liczne zalety nowoczesnych technologii w znaczący sposób oddziałują na wzrost zainteresowania systemami automatyki wśród coraz szerszego kręgu odbiorców. Dodatkowo sytuacja na rynku pracy powoduje, że to już nie jest kwestia wyboru, ale konieczność.

Innowacyjne rozwiązania technologiczne umożliwiają zastępowanie ludzkiej pracy przez maszyny, bez ponoszenie dużych nakładów finansowych. Przykłady takich rozwiązań zaprezentują przedstawiciele Politechniki Wrocławskiej, którzy są ekspertami w powyższych zagadnieniach.

Dodatkowo przedstawimy Państwu podejmowane działania w ramach Dolnośląskiego Klastra Motoryzacyjnego, którego celem jest zwiększenie potencjału innowacyjnego firm branży motoryzacyjnej prowadzących działalność na Dolnym Śląsku oraz na terenie Polski Południowo – Zachodniej poprzez zapewnienie im wspólnego dostępu do najnowocześniejszych rozwiązań, bazy edukacyjnej oraz wspomaganie transferu wiedzy, doświadczenia i technologii. Klaster zrzesza obecnie blisko 40 podmiotów, wśród nich funkcjonują: przedsiębiorcy (m.in. Volkswagen, Faurecia, BASF, Sitech, GKN Driveline), instytucje naukowe (Politechnika Wrocławska) oraz instytucje okołobiznesowe (Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A.). Liderem Dolnośląskiego Klastra Motoryzacyjnego jest Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. i Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o.o.
W załączniku przekazujemy program wydarzenia.

Serdecznie zapraszamy!

R.S.V.P.
Potwierdzenie udziału w wydarzeniu prosimy zgłaszać do dnia 22 czerwca 2018 roku na adres e-mailowy: .

 

WSSE samochod PL

Partnerzy