Rozstrzygnięcie przetargu łącznego wyznaczonego na dzień 6 czerwca 2018 (Podstrefa Września)

Zgodnie z wymaganiami § 8 punkt 1) Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” (Dz. U. z 2015 r., poz. 2081), Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST – PARK” informuje, że w dniu 06.06.2018 r. zakończyła prace komisja do spraw przetargu łącznego, wyznaczonego na dzień 06.06.2018 r. mającego na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie WSSE „INVEST – PARK” uprawniające do korzystania z pomocy publicznej oraz nabędzie nieruchomość niezabudowaną o powierzchni 1,8784 ha, położoną w województwie wielkopolskim, powiecie wrzesińskim, gminie Września, miejscowości Chocicza Mała, obrębie ewidencyjnym nr 303005_5.0306 Chocicza Mała, arkusz mapy 2, znajdującą się na terenie WSSE „INVEST-PARK” w Podstrefie Września, będącą własnością WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o., składającą się z działek gruntu:
– nr 4/10 o powierzchni 1,2968 ha (grunty orne: RIIIa – 0,7485 ha, RIIIb – 0,4332 ha, RIVb – 0,1151 ha),
– nr 4/12 o powierzchni 0,5816 ha (grunty orne: RIIIb – 0,3435 ha, RIVb – 0,2381 ha),
dla której Sąd Rejonowy we Wrześni, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą numer PO1F/00044181/6, zwaną „Nieruchomością”, na której będzie prowadzona działalność gospodarcza.

Na przetarg została złożona jedna oferta przez:
ABC Logis sp. z o. o.
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 50
62-300 Września

W dniu 13.06.2018 r. Rada Nadzorcza WSSE „INVEST – PARK” sp. z o. o., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu WSSE „INVEST – PARK” sp. z o. o. w sprawie akceptacji wyniku przetargu łącznego, Uchwałą nr 1678/VIII/18 wyraziła zgodę na wybór spółki ABC Logis sp. z o. o. jako nabywcy przedmiotowej Nieruchomości oraz jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” w Podstrefie Września.

 

Partnerzy

Przejdź do formularza kontaktowego Ikona koperty