Wyniki ogłoszenia – świadczenie usług geodezyjno-kartograficznych

W nawianiu do przeprowadzonego postępowania dotyczącego świadczenia usług geodezyjno-kartograficznych na okres 12 miesięcy, Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK”
sp. z o.o. informuje, iż została wybrana oferta złożona przez firmę:

„GEODEZJA” Maciej Mikołajczak Renoma Nieruchomości
ul. Basztowa 38/9
58-316 Wałbrzych

Na zaproszenie do składania ofert do siedziby wpłynęła tylko jedna oferta ww. firmy.
Wszelkie dodatkowe informacje dotyczącego przedmiotowego zapytania ofertowego będą udzielane indywidualnie pod numerem telefonu: +48 74 664 91 66.

Treść postępowania:

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” Sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług geodezyjno-kartograficznych dla Spółki na okres 12 miesięcy.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU PONIŻEJ (pdf):

1. Zaproszenie do składania ofert – Opis przedmiotu Zamówienia
2. Formularz oferty (PDF)
3. Formularz oferty (wersja edytowalna)

Oferty prosimy składać w terminie do dnia 07.06.2018 r. (do godz. 12:00) (o terminie decyduje data wpływu oferty do siedziby Spółki).

W przypadku dodatkowych zapytań proszę o kontakt:
Departament Inwestycji
Tel.: +48 74 664 91 66

Partnerzy