Pakiet dla Miast Średnich – dotacje dla przedsiębiorców

Pakiet dla średnich miast to jeden z projektów strategicznych realizujących rządową Strategię na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, ukierunkowany na wyrównanie szans rozwojowych wszystkich obszarów, w szczególności tych z największymi problemami społeczno-gospodarczymi. Pakiet opiera się na dwóch filarach: z jednej strony jest to wsparcie w podejmowaniu inwestycji publicznych, z drugiej zaś tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości, w tym sektora MŚP.

Szczegóły znajdują się w poniższej ulotce:

Ulotka – Pakiet dla Miast Średnich

PakietDlaMiastSrednich

Partnerzy