Rozstrzygniecie rokowań wyznaczonych na dzień 15.06.2018 r. (Podstrefa Bolesławiec)

Zgodnie z wymaganiami § 8 punkt 1) Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” (Dz. U. z 2015 r. poz. 2081 z późn. zm.), Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST – PARK” informuje, że w dniu 15 czerwca 2018 r. zakończyła prace komisja do spraw rokowań, wyznaczonych na dzień 15 czerwca 2018 r. mających na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie WSSE „INVEST– PARK” w Podstrefie Bolesławiec uprawniające do korzystania z pomocy publicznej.

Na rokowania została złożona jedna oferta przez firmę:

HOERBIGER Automotive Sp. z o. o.
ul. Modłowa 10
59-700 Bolesławiec

Uchwałą Nr 1684/VIII/18 z dnia 22.06.2018 r. Rada Nadzorcza WSSE „INVEST – PARK” sp. z o. o., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. w sprawie akceptacji wyniku rokowań, wyraziła zgodę na wybór firmy HOERBIGER Automotive Sp. z o. o. z siedzibą w Bolesławcu, ul. Modłowa 10, 59-700 Bolesławiec, jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” w Podstrefie Bolesławiec.

 

Partnerzy