Zaproszenie do przetargu – wybór wykonawcy budowy parkingu dla samochodów osobowych w obrębie WSAG (w systemie „zaprojektuj i wybuduj”)

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” zaprasza do udziału w przetargu na wybór wykonawcy, który zrealizuje w ramach zamówienia, w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, budowę parkingu dla samochodów osobowych w obrębie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na nieruchomości składającej się z działek gruntu nr 48/8, 48/12 i 49/8, położonej w Chociczy Małej, gmina Września.

Oferty prosimy składać w terminie do dnia 13.07.2018 r. (do godz.11.00) (o terminie decyduje data wpływu oferty do siedziby Spółki).

Sposób składania ofert opisany jest w SIWP.

Załączniki:

  1. SIWP
  2. Dokumentacja budowlano-techniczna
  3. Formularze w wersji edytowalnej

 

Szczegółowe informacje:

Paulina Santos
Departament Inwestycji
tel.: 74-664-91-51
e-mail: p.santos@invest-park.com.pl

Partnerzy