Rozstrzygnięcie rokowań wyznaczonych na dzień 22.06.2018 r. (Podstrefa Jelcz-Laskowice)

Zgodnie z wymaganiami § 8 punkt 1) Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” (Dz. U. z 2015 r. poz. 2081 z późn. zm.), Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST – PARK” informuje, że w dniu 22 czerwca 2018 r. zakończyła prace komisja do spraw rokowań, wyznaczonych na dzień 22 czerwca 2018 r. mających na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie WSSE „INVEST– PARK” w Podstrefie Jelcz-Laskowice uprawniające do korzystania z pomocy publicznej.

Na rokowania została złożona jedna oferta przez firmę:

„SteriPack Medical Poland” sp. z o.o.
ul. Japońska 1, Łęg,
55-220 Jelcz-Laskowice

Uchwałą Nr 1690/VIII/18 z dnia 05.07.2018 r. Rada Nadzorcza WSSE „INVEST – PARK” sp. z o. o., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. w sprawie akceptacji wyniku rokowań, wyraziła zgodę na wybór firmy „SteriPack Medical Poland” sp. z o.o. z/s w Łęgu, ul. Japońska 1, Łęg, 55-220 Jelcz-Laskowice, jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” w Podstrefie Jelcz-Laskowice.

Partnerzy

Przejdź do formularza kontaktowego Ikona koperty