Spotkanie z Jednostkami Samorządu Terytorialnego i przedsiębiorcami z powiatu rawickiego

Kilkunastu przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego oraz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z powiatu rawickiego wzięło udział w spotkaniu dla JST i przedsiębiorców, którego organizatorem była Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK”. Partnerem wydarzenia był Urząd Miejski Gminy Rawicz.

Jakie są zasady tworzenia oferty inwestycyjnej? Jak przebiega proces obsługi projektu inwestycyjnego? Wedle jakich przepisów wspierane są nowe inwestycje? Między innymi na te pytania odpowiadała Katarzyna Prociak, Project Manager Departamentu Obsługi Inwestora WSSE „INVEST-PARK”. Uczestnicy dowiedzieli się także o planowanych przez wałbrzyską strefę zmianach dotyczących interaktywnej mapy terenów inwestycyjnych w kontekście ustawy o wspieraniu nowych inwestycji. Informacje przedstawił ekspert Departamentu Inwestycji WSSE „INVEST-PARK” Patryk Muszyński. Standardy obsługi inwestora zgodnie z wytycznymi Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu omówił Tomasz Telesiński, Dyrektor Biura Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, Centrum Obsługi Inwestora.
Kilka dni temu weszła w życie ustawa o wspieraniu nowych inwestycji, dzięki której cała Polska stała się jedną dużą strefą ekonomiczną. Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji jest elementem realizacji Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju nazywanej popularnie Planem Morawieckiego. Odchodzimy od gruntów inwestycyjnych wydzielonych w skali kraju. Dzisiaj przedsiębiorcy mogą inwestować na terenie całej Polski. Bardzo często słyszymy pytanie: „Co to oznacza?”. Podczas dzisiejszego spotkania przedstawimy jak wałbrzyska strefa funkcjonuje w nowej rzeczywistości – powiedział Krzysztofa Drynda, wiceprezes zarządu Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”.
Do tej pory wałbrzyska strefa w powiecie rawickim posiadała swoje grunty tylko w gminie Rawicz. Obecnie nowa ustawa pozwala proponować inwestorom grunty inwestycyjne we wszystkich gminach powiatu rawickiego. Proces przyciągania inwestora będzie tym samym odbywał się we współpracy z samorządami lokalnymi, od których będzie teraz jeszcze w większym stopniu zależało, gdzie dana firma zdecyduje się na ulokowanie swojej inwestycji. Spotkanie nie przypadkowo zostało zorganizowane w Rawiczu, w mieście które stanowi przykład owocnej współpracy samorządu z wałbrzyską strefą. W Rawiczu swój zakład wybuduje bowiem niemiecka firma Hengst Filter Polska, która planuje docelowo zatrudnić około 300 osób.
Spotkanie zostało zorganizowane w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz.

 

1

2

3

4

 

fot. Urząd Miejski Gminy Rawicz

 

Partnerzy