Rozstrzygnięcie rokowań wyznaczonych na dzień 28.06.2018 roku (Podstrefa Skarbimierz)

Zgodnie z wymaganiami § 8 punkt 1) Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń
co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” (Dz. U. z 2015 r. poz. 2081 z późn. zm.), Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST – PARK” informuje, że w dniu 28 czerwca 2018 r. zakończyła prace komisja do spraw rokowań, wyznaczonych na dzień 28 czerwca 2018 r. mających na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie WSSE „INVEST– PARK” w Podstrefie Skarbimierz uprawniające do korzystania z pomocy publicznej.

 

Na rokowania została złożona jedna oferta przez firmę:

Ralmeo Investments sp. z o.o.

Aleje Jerozolimskie 56c

00-803 Warszawa

 

Uchwałą Nr 1691/VIII/18 z dnia 05.07.2018 r. Rada Nadzorcza WSSE „INVEST – PARK” sp. z o. o., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. w sprawie akceptacji wyniku rokowań, wyraziła zgodę na wybór firmy Ralmeo Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Aleje Jerozolimskie 56c, 00-803 Warszawa), jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” w Podstrefie Skarbimierz.

Partnerzy