Polskie Mosty Technologiczne – granty na ekspansje polskich firm

Polska Agencja Inwestycji i Handlu zaprasza do wzięcia udziału w programie Polskie Mosty Technologiczne (PMT).  Program dotyczy wsparcia ekspansji zagranicznej małych i średnich przedsiębiorstw, które oferują zaawansowane technologicznie towary i usługi. Pierwszy nabór dotyczy ekspansji na rynki obszaru NAFTA, tzn. Stanów Zjednoczonych, Meksyku i Kanady. Rejestracja trwa do 31 lipca do godz. 16:00 

Celem programu jest stworzenie i weryfikacja „szytej na miarę” strategii ekspansji zagranicznej dla przedsiębiorstwa, oferując grant opiewający na maksymalnie 200 tys. PLN.
PAIH dąży do realizacji trzech naborów rocznie, po maksymalnie 50 przedsiębiorców każdy. Standardowa ścieżka realizacji projektu składa się z następujących komponentów:

  1. Seminarium otwierające – przedstawienie głównych założeń projektu, harmonogramu oraz wstępnej analizy rynków docelowych;
  2. Etap krajowy – pierwszy krok na drodze do Twojego sukcesu polegający na udziale w max. 3-dniowym seminarium, podczas którego przygotujesz wstępną wersję strategii ekspansji na wybrany rynek zagraniczny;
  3. Konsultacje indywidualne z ekspertami, mające na celu wypracowywanie finalnej wersji strategii ekspansji;
  4. Etap zagraniczny, drugi krok na drodze do Twojego sukcesu polegający na wdrażaniu strategii ekspansji na rynku docelowym ze wsparciem merytorycznym ekspertów zewnętrznych oraz przedstawicieli Centrali i Zagranicznego Biura Handlowego PAIH.

 

Realizacja projektu nie powinna przekroczyć 9 miesięcy.

Zapraszamy do wzięcia udziału w pierwszym naborze na rynki USA, Kanady i Meksyku. Termin składania wniosków do 31 lipca 2018 r. (do godz. 16:00).
Wnioski można składać przez stronę: https://soe.paih.gov.pl/

Szczegółowe informacje:

Uruchomienie kolejnego naboru na rynki Japonii, Chin i Wietnamu planowane jest we wrześniu 2018.

Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023.

 

PPE_PL_Przewodnik

Partnerzy